BORÅS

Handikappomsorgen säljs ut

Alla boenden inom handikappomsorgen i Borås kan komma att läggs ut på entreprenad. Detta efter ett beslut i kommunstyrelsen i går.

Oppositionen riktade hård kritik mot beslutet som man hävdade stred mot den policy som fullmäktige har antagit.

- Att göra så här innan man vet vilken omfattning en sådant här beslut får, är inte bra, säger Ulf Ohlsson, socialdemokratiskt kommunalråd.

Det är flera hundra anställda som påverkas och att sätta igång en process hur många av dom som påverkas är tvärt emot vad fullmäktige har angett i sådana här frågor. För det ska preciseras vilken omfattning som förslaget får, säger Ulf Ohlsson.

Karl-Gustav Drotz kristdemokratiskt kommunalåd håller delvis med Ulf Ohlsson och säger att man bör precisera mer vilka delar av handikappomsorgen förslaget gäller.

Ärendet går nu vidare till fullmäktige.

Jan-Åke Thorell
jan-ake.Thorell@sr.se