Stockholm

Minskande anmälningar till kollo utreds

Stockholms stad ska utreda varför allt färre barn i Stockholm åker på kollo. 2004 åkte 8 800 barn på kollo, men förra året var det bara 5 000.

Lennart Arrenius, vd för Europas största kolloarrangör, stiftelsen Barnens dag, tror inte att det siffrorna beror på att intresset för kollo minskar.
Från 2004 har antalet barn som åker på kollo minskat med nästan fyra tusen i Stockholm.
Lennart Arrenius tror att ytterligare en anledning till varför antalet kollobarn minskar är att kollokatalogerna endast finns på svenska.

Stockholms finansborgarråd, moderaten Kristina Axén Olin, ska nu titta på vad de sjunkande siffrorna kan bero på, och hur staden kan locka fler barn till kollo.