JÄMTLANS LÄN

Kvinnliga pensionärer fattigast

Kvinnliga pensionärer hör till de fattigaste i länet, med inkomster som efter skatt många gånger hamnar under riksnormen för socialbidrag.

Skulle du som ensamstående utan barn, söka socialbidrag för en månad skulle du få ut cirka 7200 kronor. Det räknade Statistiska Centralbyrån ut för några år sen.

I dag varierar genomsnittspensionen för kvinnor i länet från drygt 4000 kronor i månaden efter skatt, för den fattigaste åldersgruppen, till ungefär sex och ett halvt tusen för den rikaste.

Det är en bra bit under socialbidragsnivå.

För många kvinnor beror den låga pensionen på att man stannat hemma och tagit hand om barn och hem i stället för att arbeta.

Gerd Dahlström är inget undantag och för henne tog det lång tid innan hon förstod vilka konsekvenser det skulle få.