Västernorrland

5 miljoner plus för Mittuniversitetet

Mittuniversitetet redovisar en vinst för 2007 på 5 miljoner kronor. Det går enligt styrelsen bra inom forskningsområdet, däremot är det ett underskott inom utbildning som beror på att färre börjar studera då marknaden för akademiker försämrats.

Däremot minskar det också inom teknik och naturvetenskapliga området trots att största bristen på akademiker ligger där. En stor brist på ingengörer väntas de närmaste åren.