Torshällaskola byggs ut

Det ser ut att bli en tillfällig utbyggnad av Evardslundskolan i Torshälla.
Förvaltningsledningen anser att det behövs eftersom antalet elever väntas fortsätta att öka och att skolan idag är för trång. Föräldraföreningen Edvard anser att arbetsron är dålig för barnen i skolan vilket drabbar främst barn i dom lägre åldrarna där klasserna är störst, enligt föreningen. Torshälla stads nämnd ska nästa vecka fatta beslut om en förstudie kring en tillfällig utbyggnad av skolan.