Fler gotlänningar till högskolan

Andelen gotländska ungdomar som läser vidare på högskolan fortsätter att öka. Däremot sjunker andelen sett över hela landet. Nu ligger Gotland över riksgenomsnittet.

Enligt en rapport från Högskoleverket har 44 procent av de gotländska ungdomarna börjat med högskolestudier innan de fyllt 26 år. För hela Sverige är siffran 43,3 procent.

Gotland      Riket

06/07 44,0  43,3

05/06 43,4  45,9

04/05 42,6  45,6

03/02 41,7  47,3

02/03 43,7  47,8

01/02 36,8  46,1

Så många hade läst vidare län för län 2006/07

Uppsala 49,2

Stockholm 48,7

Blekinge 44,7

Östergötland 44,6

Västerbotten 44,5

Jönköping 44,0

Gotland 44,0

Kronoberg 43,2

Västra Götaland 43,0

Kalmar 42,5

Skåne 41,7

Halland 41,7

Norrbotten 40,3

Örebro 39,8

Gävleborg 39,6

Västmanland 39,5

Dalarna 39,5

Västernorrland 39,1

Värmland 38,4

Jämtland 36,7

Södermanland 36,3