Obducenten

Magnus a.k.a. Obducenten har ett speciellt uppdrag i Verkligheten. Medan vi andra bara berättar vad vi ser, gör Magnus något mer – han dissikerar verkligheten. Magnus har alltid en utmejslad metod.

Det kan handla om att lansera ett scenario som han sedan utsätter verkligheten för, som att robotarna tar över eller att Skåne utropar sig självständigt. Eller genom att autistiskt räkna verkligheten, till exempel toaklotter.

Obducenten har under hösten tillfälligt tjänstledigt. Lyssna på lyxiga utdrag ur vårens fantastiska experiment. För hela reportagen och programmen, kolla in .