Svårt för polisen att verkställa utvisning

Polisen får allt fler och allt svårare utvisningar att genomföra. Många av de ärenden som Migrationsverket lämnar till polisen är i praktiken omöjliga att genomföra. Till exempel personer vars identitet inte är klarlagd och hemlandet är okänt.

– Okänt land. Ja, Migrationsverket går ju på uppgifterna men tror inte på dem och lämnar ändå över ärendet till oss, säger Sven-Åke Eriksson som är poliskommissarie på Stockholmspolisen.

Men vart ska ni avvisa dem?

– Ja, det är en bra fråga.

Under 2007 har Sven-Åke Eriksson på Stockholmspolisens avdelning för utvisningar fått fler ärenden än tidigare på sitt bord. 2007 överlämnade polisen drygt 2700 ärenden för avvisning eller utvisning med tvång. Det kan jämföras med 2001. Då handlade det om knappt 1 000 ärenden.

Numera är många av utvisningarna i praktiken omöjliga att genomföra.

Det är inte bara oklar identitet som polisen har problem med. Länder som Iran, Somalia och Kuba går det inte att utvisa någon med tvång till, eftersom de vägrar att ta emot landsmän om de inte återvänder frivilligt. Och det finns fler länder som är nästan omöjliga. Hans Rosenqvist är avdelningschef på Rikspolisstyrelsen.

- En ganska stor del av antalet ärenden som polisen har går inte att verkställa. Sedan kan man ju fundera över om det finns någon anledning att man lämnar ärendet till polisen när man vet att det inte kommer att gå att verkställa. Och i yttersta änden skulle man kunna fundera på om man ska ge uppehållstillstånd. Men det är ju också att ge upp så att säga, någon kamp eller vad vi ska kalla det för, säger Hans Rosenqvist.

Tidigare utfärdade Migrationsverket tillfälliga uppehållstillstånd när man visste att det inte inom rimlig tid gick att genomföra utvisningen med tvång.

Det gör man inte längre. Dan Eliasson är generaldirektör på Migrationsverket.

– Det kan skapa mycket lidande för de enskilda som får det som sedan tvingas åka tillbaka efter att ha rotat sig i Sverige, säger han.

Men polisen säger att alla vet att till Iran går det inte, varför lämnar ni ändå de ärendena till polisen?

– Jag tror inte att man kan vara så kategorisk. Det kan finnas situationer där man lyckas. Men vi lämnar över för att man ska göra ett försök, säger Dan Eliasson på Migrationsverket.

Nu ska Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket träffas för att diskutera problemet. Men både polisen och Migrationsverket menar att det ytterst är en fråga för politikerna. Som det är idag fungerar det i varje fall inte, enligt Sven-Åke Eriksson på Stockholmspolisen.

– Det är aldrig bra när asylpolitiken inte blir trovärdig och vi är väl på väg att kanske urholkas i trovärdigheten om vi inte lyckas verkställa, säger Sven-Åke Eriksson, Stockholmspolisen.

Johanna Sjövall
johanna.sjovall@sr.se