Kalmar

Fri parkering slopas på Kvarnholmen

Så blir det dyrare att parkera i Kalmar framöver. På onsdagen beslutade gatu- och parknämnden att slopa samtliga gratisparkeringsplatser på Kvarnholmen i Kalmar.

Samtidigt höjs också taxan från fem till tio kronor i timmen på de parkeringar som redan idag är avgiftsbelagda.

För de som jobbar på Kvarnholmen och de fastboende, kommer olika typer av parkeringskort till fasta månads eller årskostnader att säljas.