Rättegång i hovrätten mot IFKs spelaragent

Det blir rättegång i hovrätten mot spelaragenten Kent Carlzon, som i början av februari dömdes till två års fängelse för grov ekonomisk brottslighet i samband med spelarövergångar i IFK Göteborg.

Domen i Göteborgs tingsrätt har överklagats av vice chefsåklagare Lars Lithner på Ekobrottsmyndigheten, som precis som tingsrätten anser att straffvärdet för brotten är betydligt högre än två års fängelse.

Rätten gav dock Carlzon ”rabatt” på straffet för att han betalat in stora summor, avskedats och belagts med ett flerårigt näringsförbud.

Tiden för överklagan av tingsrättens dom går ut på fredag.

Det är sannolikt att även Carlzon kommer att överklaga. 

Han dömdes för försvårande av skattekontroll och bokföringsbrott, som alla bedömdes vara grova.

Carlzon gömde drygt fem miljoner kronor från beskattning på ett konto i Luxemburg.