Örat sänder signaler innan vi kan höra

I det ögonblick ett barn börjar höra ljud inne i mammans mage är örat redan fininställt på att kunna höra svaga ljud och skilja på olika sorters ljud. Men man har funderat på hur den fininställningen går till.

Nu har forskare från Johns Hopkins-universitet i USA studerat hörselutvecklingen hos råttor, och det visar sig att innan råttorna kan höra börjar vissa celler i hörselsnäckan själva sända ut signaler till andra celler i innerörat, signaler som senare fortplantar sig till hjärnan. En sorts kalibrering alltså innan det är dags att höra ljud utifrån.

(Scientific American Mind)