Sjukskrivningarna sjunker

Antalet sjukskrivningar fortsätter att sjunka i landet. Bland privatanställda tjänstemän är det färre som är långtidssjukskrivna än på åtta år. Det visar tjänstepensionsföretaget Alectas hälsobarometer.

Fram till år 2002 steg antalet sjukfall kraftigt för varje år, men sen dess har trenden varit den motsatta. Nivån har stadigt fallit sedan 2002.

Även försäkringskassan konstaterar att sjuktalen sjuker. Under januari månad i år fick drygt 190 000 personer utbetalning av sjukpenning och det är en nedgång med cirka 15 procent jämfört med ett år tidigare.