Café Campus 21/2

Dags lära ut ’safe sex’ på hemmet?

Professor Gerdt Sundström på Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan har studerat hur äldres sexualitet har förändrats på senare år och skrivit artikeln ”Unsafe sex at any age”

USA föregångsland för effektiva sammanträden

Vad kan vi importera från USA, när det gäller vårt skolväsende? Det var en uppgift, som docent Ann-Katrin Svensson, undersökte, när hon tillbringade höstterminen 2007 på amerikanskt college.

Hur förbereds blivande lärare för verkligheten?

Våldet ökar på skolorna - också i Sverige. Men hur förbereder Högskolan för lärande och kommunikation, HLK, lärarstudenterna för vad som väntar? Anders Bergman är utbildningsledare på HLK.

Livskunskap - ett sätt at lära sig tackla livet

Britt Allvin är adjunkt på HLK och ansvarig för kursen Livskunskap. Som bland mycket annat lägger stor vikt på att lära sig lyssna!