Jämtin: Stadsdelar behöver mer pengar

Socialdemokraterna i Stockholm flaggar för att stadsdelarna kan få svårt att klara ekonomin i år. Det är bland annat ökade kostnader som kan ge problem.

– Vi har till exempel fler äldre än vad vi räknade med, och vi har fler handikappade än vad vi räknade med, säger Berit Kruse, socialdemokratisk vice ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Hässelby-Vällingby är en av de stadsdelar som redan idag har problem och dras med ett underskott på runt 45 miljoner för 2007.

Socialdemokraterna menar att en lösning är att höja skatten men att det även gäller att se över stadsdelarnas kostnader.

– Det är för lite pengar i stadsdelarnas verksamhet för att täcka kostnadsökningarna. För visst har man fått lite mera pengar, men samtidigt är det så att saker ökar i kostnad, och det gör att man skriver in ett barn till i barngrupperna, man jobbar med lite färre personal i äldreomsorgen, och då klarar man budgeten, säger Carin Jämtin, socialdemokratiskt oppositionsborgarråd. 

Är en skattehöjning verkligen en lösning av alla de här problemen?

– Självklart kommer inte skattehöjningar för evigt vara lösningen på alla ekonomiska problem som finns. På något ställe i staden måste man säkert också titta på ekonomistyrning.

Även om det finns stadsdelar med underskott så ser Kristina Axen Olin, moderat finansborgarråd, ingen större anledning till oro.

– Jag delar inte deras bedömning. Så sent som igår visade jag siffror på stadens budgetavräkning, och då visar vi ju ett överskott på 467 miljoner totalt sett.

Samtidigt finns det ju stadsdelar som har uppenbara problem.

– Absolut. Det finns framför allt Hässelby-Vällingby och Skarpnäck, som har stora ekonomiska problem. Men där har vi ju nya ledningar som gör bedömningen att de kommer att få en helt annan ekonomi här framöver.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se