Snabbutredning

Lägre bostandard bör ge lägre hyra

Om man väljer lägre standard i sin lägenhet, så ska man kunna få en lägre hyra. Det anser regeringen som nu utreder frågan om tillval och frånval i hyresboendet. Det här kan gynna de unga, enligt regeringen, som vill se en ny lag om ett år.

– Unga människor ska till exempel kunna välja bort standard för att få en lägre hyra. Precis som när man köper en bostadsrätt ska man också i en hyresrätt kunna göra tillval, till exempel högre materialstandard. Tanken är att skapa bra förutsättningar för att utveckla hyresrätten, säger bostadsminister Mats Odell.

De här tankarna fanns med redan 2003, i den så kallade trepartsöverenskommelsen mellan Hyresgästföreningen, Sabo och Fastighetsägarna.

Till- och frånval i hyreslägenheter utreddes sedan av förra regeringen, men det ansågs att hyressättningen skulle bli krånglig om samma lägenheter fick olika standard. Så det blev inget regeringsförslag.

Nu vill bostadsminister Mats Odell snabbt utreda de här frågorna, så att det redan om ett år finns en lag som reglerar hyresgästernas valfrihet här.

Bostadsministern vill inte gå in på hur stora hyressänkningar man skulle kunna få med enklare standard i lägenheten. Det måste parterna på hyresmarknaden kunna ta fram.

Man ska inte kunna sänka standarden hur mycket som helst. Värme och varmvatten måste finnas kvar.

– Det utgår jag från. Det finns många länder där man har helt andra system än vad vi har i Sverige. I Tyskland väljer man till exempel all köksinredning och står för det själv. Det tror jag inte blir aktuellt här, säger Mats Odell.

Möjligheterna för den som hyr sin lägenhet att anpassa den efter egna behov och den egna plånboken ska alltså öka nu, menar bostadsministern.

Det svenska hyressättningssystemet ska inte behöva göras om för att den som har råd kan ha städning inlagd i hyran.

– Den som vill ha mer service, bättre standard, ska också kunna få det och detta ska kunna fungera inom bruksvärdessystemets ram. Det är det detta handlar om, säger Mats Odell.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se