Microsoft publicerar hemliga dokument

Microsoft tänker publicera hittills hemliga dokument som beskriver hur några av mjukvaruföretagets största produkter är uppbyggda.

Enligt ett pressmeddelande från Microsoft blir produkterna därmed tillgängliga för konkurrenter och kunder, som kan använda dokumenten för att utveckla egna applikationer.

Till och börja med kommer Microsoft att på sin webbsida publicera omkring 30 000 sidor dokumentation, som rör bland annat Microsoft Vista, Windows Server 2008 och Office 2007.
Microsoft skriver vidare att bolaget kommer att ta fortsatta steg för att uppfylla EU:s krav.
EU-kommissionen har inlett en utredning om misstänkta konkurrensbrott från Microsofts sida.