Arbeten riskeras på banverket

Det finns en stor risk att personal inom banverket östra regionen, där sörmland ingår, förlorar jobbet.
Idag avslutades de lokala förhandlingarna, men arbetsgivare och fack är djupt oeniga och SEKO-facket har begärt centrala förhandlingar för att få igenom sina krav. Båda parter enades idag om att på måndag lämna besked om vad nedskärningarna innebär för de anställda. Facket anser bland annat att banverket kan spara på fasta kostnader och minska på övertiden och därmed undvika uppsägningar.