Gasledningen

Kommunen godkänner hamnavtal

På torsdagen sa kommunstyrelsen ja till det avtal som tekniska nämnden tecknat Nord Stream om Slite hamn, trots att länsrätten kom fram till att det var fel att det var just tekniska nämnden som beslutade om avtalet.

Den domen har kommunen överklagat. Samtidigt lämnar nu alltså kommunstyrelsen avtalet vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut, för att klara tidsramarna.

Vänsterpartisten Brittis Benzler och miljöpartisten Stefaan de Maecker röstade emot beslutet med hänvisning till länsrättens dom, som säger att det här är en principiellt viktig fråga.

Men det håller kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c) inte med om.

- Det här är ett treårigt avtal med Nord Stream där man klarar ut finansieringen av investeringarna genom att de förskottsbetalar hamnavgifter. Det handlar om lastning och lossning av varor i Slite hamn. Det finns ingen koppling i avtalet till att man får beslut om gasledning eller inte, säger Eva Nypelius.