Nytt industriområde i Strängnäs

Strängnäs kommun planerar att bygga ett nytt industriområde i Gorsingeskogen - ett 160 hektar stort område.
Nu finns ett förslag till detaljplan för området. Kommunen anser att området är lämpligt för småindustri, kontor och logistik, lager och omlastning. Förslaget ska inom kort ut på samråd när plan och byggnämnden nästa vecka har fattat beslut. Bakgrunden är att det finns en stor efterfrågan på planlagt mark för olika verksamheter, enligt kommunen.