EU-RAPPORT

Snuset i EU en splittrad fråga

I en ny vetenskaplig rapport som EU-kommissionen har beställt slås det fast att det är mycket stora skillnader i cancerrisk mellan rökning och snusning.

Frågan om det svenska snusets vara eller icke-vara inom EU fortsätter. Det är bara Sverige som har undantag från det snusförbud som gäller inom EU.

Moderaternas europaparlamentariker Christoffer Fjellner menar att det är ohållbart att ha ett förbud mot snus samtidigt som man tillåter rökning.

– De kom fram till att snus inte är nyttigt, vilket vi alla vet om. Men de kom framför allt fram till att snus är betydligt mindre farligt än cigaretter och så slog de också fast att i många studier i Europa så visar man att snus inte leder till att människor börjar röka, utan snarare tvärtom att folk tenderar att sluta röka. Tillgången till snus kan hjälpa människor att sluta röka, säger EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner.

EU-kommissionens folkhälsoexperter har sammanställt och jämfört hälsorisker mellan snus och rökning. En snusare löper väsentligt lägre risk att drabbas av lungcancer och munhålecancer än en rökare.

Därför menar Christoffer Fjellner att EU:s tobakspolitik, det vill säga att å ena sidan förbjuda snus av folkhälsoskäl samtidigt som den tillåter rökning, är ohållbar.

Men EU-kommissionens experter vill inte dra samma slutsats som Christoffer Fjellner och massor med svenska snusare gör, nämligen att snus är ett sätt att få folk att låta bli att röka, vilket också stöds av att Sverige har i stort sett lika stor konsumtion av tobak som andra länder, men väsentligt lägre lungcancerfrekvens.

Christoffer Fjellner tror att det är så enkelt att bilden av snus som ett bättre alternativ helt enkelt inte passar in i folkhälsopolitiken.

– Det här är känsligt. Jag tror att det finns många människor inom EU som inte vill erkänna att EU har förbjudit snuset på felaktiga grunder sedan början av 1990-talet. Därför drar man på det in i det längsta och försöker mer eller mindre skyla undan de tydliga bevis och fakta som finns i rapporten.

Borde inte den svenska regeringen dunka rapporten i bordet och säga att nu får det vara slut på snusförbudet?

– Absolut. Det är något som jag kommer att göra vid mitt nästa möte med folkhälsokommissionären och det tycker jag att folkhälsoministern borde göra också, säger svenske europaparlamentarikern Christoffer Fjellner

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se