Lex Sarah-anmälningar

Lex Sarah-anmälningarna ökade i Växjö, men inte i övriga kommuner i länet

Antalet anmälningar om missförhållanden i vården, så kallade Lex Sarah anmälningar, ökade med 21 procent i länet under 2007 jämfört med året innan.

Men det var Växjö kommun, som 2006 år fick kritik för att missförhållanden tystades ner och att personal inte vågade anmäla, som stod för hela ökningen.

- Visst har vi tagit åt oss av kritiken och vi har ordentliga rutiner för hur och när man ska anmäla, säger Tomas Tryggvesson är distriktschef inom omsorgen i Växjö kommun.

Enligt Socialtjänstlagen är alla som är verksamma inom vård å omsorg skyldig att göra en såkallad Lex Sarah-anmälan, om en patient blivit utsatt för stöld, övergrepp eller om det finns andra brister i vård å omsorg. Den skickas sedan vidare till länsstyrelsen, som har som uppdrag att följa upp kommunernas hantering av Lex Sarah.

Under 2007 gjordes 38 anmälningar om Lex Sarah länet. Hela 22 av dem gjordes i Växjö, vilket alltså var betydligt fler än 2006 då personalen slog larm om att de uppmanats att inte anmäla när något var fel.

De allra flesta anmälningarna i Växjö handlade om stöld av pengar. Och att anmäla något sådant enligt lex Sarah ger resultat, konstaterar Tomas Tryggvesson.

- Efter anmälningar på en anläggning i somras har enhetschefen stramat upp rutinerna och gjort det säkrare att tryggare att förvara pengar, säger han.

När det gäller Alvesta, Tingsryd, Lessebo, Uppvidinge, Ljungby och Markaryd kommuner så gjorde de ungefär lika många anmälningar 2007 som 2006 och där är anmälningarna bara ett fåtal.

I Älmhult däremot så har anmälningarna miskat kraftigt, från 11 stycken 2006 till bara 4 stycken 2007. Och enligt Kirsti Porku som är verksamhetschef över särskilda boenden i kommunen beror det dels på nya rutiner som gjort att ärenden trillat mellan stolarna. Men också på att personalen upplever det som mycket jobbig att anmäla.

- Vi hade några tuffa utredningar 2006 och det kan ha påverkat, det är ju jobbigt för de anställda att anmäla en kollega, säger hon.