Nya undersökningar i Mästerby

Även i år blir det arkeologiska undersökningar i Mästerby. Projektledaren Maria Lingström har fått klartecken från länsstyrelsen.

Syftet med undersökningen är att hitta rester av det berömda slaget mellan gotlänningar och danskar 1361. Hittills har man bland annat funnit delar av spikklubbor och även delar av rustningar.

Länsstyrelsen har även beslutat om en arkeologisk förundersökning på några fastigheter strax norr om Visby domkyrka där det planeras nya bostäder och garage. I området finns fornlämningar som inte får skadas.

Vid Ronnarve i Öja skall det också byggas bostadshus och här är avståndet till en redan känd fornlämning cirka 50 meter. Om andra fornlämningar eller fornfynd påträffas skall arbetet omedelbart avbrytas.

Ägaren till Glästäde i Lärbro får ett mindre bidrag från länsstyrelsen för att täcka större delen av de kostnader en byggnadsantikvarisk förundersökning och projektering för smedja och snickarbod fört med sig.