sjukvården

Förslag på besparingar vållar oro

Det är oroligt på Visby lasarett inför de kommande besparingarna på 40 miljoner kronor. Enligt vårdfacket kan de anställda bland annat få längre arbetstid.

Det råder för närvarande stor oro bland de sjukvårdsanställda på Visby lasarett.

Alla vet att sjukvården ska spara omkring 40 miljoner kronor i år, men ingen vet hur besparingarna ska göras eller vad eller vem det drabbar.

Flera förslag till besparingar cirkulerar och enligt Linda Alm vice ordförande i vårdfacket handlar det bland annat om att de anställda kan få längre arbetstid och sämre arbetsförhållanden.