Norge/Bohuslän

350 år sedan Bohuslän blev svenskt

Idag är det 350 år sedan freden i Roskilde. Resultatet av freden mellan Sverige och Danmark-Norge blev bland annat att Bohuslän blev svenskt.

Det var den 26 februari 1658 som freden slöts efter Karl den 10:e hade marscherat med sina mannar över både stora och lilla Bält och besegrat de danska trupperna. Fredsförhandlingarna pågick från den 12 Februari 1658 och pågick i Roskilde i två veckor. Förutom Bohuslän fick Sverige även Halland, Skåne, Blekinge, Bornholm och Trondheims län, inklusive Jämtland. Men Bornholm och Tröndelagen fick Sverige inte behålla så länge.