Bara delvis rätt för Volvo

Volvo fick bara delvis rätt när det gäller framtida hantering av kemikalier, efter domen i miljööverdomstolen.

Domen i miljööverdomstolen riskerar att bli dyr för Volvo Personvagnar.

Volvo Personvagnar använder tusentals kemikalier i sin produktion, och enligt domen måste företaget från och med 1 januari kunna visa att kemikalierna inte är farliga för miljön eller människors hälsa.

Volvo Personvagnar har menat att Miljödomstolens dom från 2006 nu står i strid med dom EU-regler som kom till strax därefter.

Delvis får nu Volvo Personvagnar rätt, men enligt Mihkel Laks, miljöchef på Volvo Personvagnar, innebär alltså dagens dom att kraven på Volvo blir hårdare än för företagets konkurrenter i andra EU-länder.

Nu ska Volvo Personvagnar noga analysera domen. Miljöchefen säger att det är ganska sannolikt att företaget kommer överklaga domen till Högsta Domstolen, som också ska ta ställning till ett snarlikt ärende som gäller kemiföretaget Akzo Nobel.

Om miljööverdomtolens dom står fast blir det både dyrt och bråttom för Volvo Personvagnar. Då har företaget knappt ett år på sig att utreda och dokumentera miljörisker med många hundra, kanske tusentals kemikalier.