Axmar

Radioaktivitet i Axmar högmosse ska kartläggas

Lunds universitet vill ta borrprover från Axmar högmosse utanför Gävle för att kartlägga radioaktiva föroreningar under historisk tid. Bland annat förväntar man sig att hitta spår från Tjernobyl, men även från kärnvapenprov längre tillbaka i tiden.