Skövde

Därför stängde IT-skolan av bråkig elev

- Den elev som stängdes av från IT-gymnasiet i Skövde efter att ha slagit en lärare hade fått upprepade chanser innan skolan beslutade att han skulle stängas av, det säger Kjell Öhman som är ordförande i skolans styrelse.
Skolan har anmält den senaste händelsen till både polisen och Arbetsmiljöverket.

- Det är naturligtvis ett misslyckande, men vi såg ingen annan utväg, säger Kjell Öhman.

Exakt vad problemen har bestått i vill Kjell Öhman inte gå in på. Men det kulminerade i slutet av januari när eleven slog en lärare, som gav honom en tillrättavisning.

Det ledde till skolans styrelses beslut att stänga av eleven.

Under skolåret har skolan haft ett antal samtal med både eleven och hans föräldrar.

- Vi har löpande haft kontakter och eleven har blivit anmodad att rätta sig efter reglerna på skolan, så han har fått många chanser, säger Kjell Öhman.

IT-gymnasiet är en fristående gymnasieskola, men om det innebär att man ställer högre krav på eleverna, det vill Kjell Öhman inte kommentera. Men han säger att IT-gymnasiets elever har samma möjligheter som på andra gymnasier att få stöd.

- Eleverna har tillgång till samma typ av stöd som på vilket annat gymnasie som helst.