Skärpta tobakskrav inom Landstingets lokaler kan vara på gång

Landstinget Västmanland var näst sämst i landet när det gäller kampen mot tobak 2007. Det visare en rapport från Statens folkhälsoinstitut. Landstinget ligger tillsammans med Östergötland och Sörmland i botten när det gäller målet att bli ett tobaksfritt landsting.

Det finns det en hel del att göra, det inser folkpartisten Göran Nilsson som är ordförande i landstingets Folkhälsoutskott.

- Det som det anses vi är dåliga på är att det inte finns en koncernövergripande policy i tobaksfrågor, men det ska införas nu, säger Göran Nilsson.

Folkhälsoutskottet vill bland annat förbjuda att tobak säljs i landstingets lokaler och vårdpersonal ska inte heller få bära tjänstekläder som luktar rök. Fler vårdcentraler ska erbjuda hjälp till de länsbor som vill sluta röka.

- Vi ska se över så att det på varje vårdcentral finns professionell hjälp till de som vill sluta röka. Den hjälpen finns inte i dag, säger Göran Nilsson.

Västmanlands län utmärker sig även när det gäller andelen kvinnor som röker, i riket som helhet är det just kvinnor som röker mest. Det visar bland annat Socialstyrelsens folkhälsorapport från 2005, och Västmanland har högst andel kvinnor som röker.

En konsekvens av det är också att allt fler kvinnor i länet idag drabbas av den svåra lungsjukdomen KOL och lungcancer.

För att ta sig från bottenplaceringen om ett rökfritt landsting så ska även anställda under ett års tid erbjudas hjälp med att sluta röka. Bland annat ska anställda få en del av de läkemedel som behövs för att sluta röka betalda. Det är något som behandlingsassistenten Carola som rökt i trettio år och som går en sluta röka kurs på egen hand tycker skulle vara bra.

- Alltså att få ersättning för lite av de här dyra preparaten som man får köpa, jag kan tänka mig att det skulle vara bra. Att sluta röka är fruktansvärt, säger Carola, det är en kamp och många känslor rasar i kroppen.

Men hon slutar röka för sina barns skull, som också är ett stöd för henne.

Om drygt ett halvår tror Göran Nilsson att politikerna kan fatta beslut om de skärpta kraven om ett rökfritt landsting.