Med skolradion till exotiska länder

9:28 min

Från 1930-talet blev skolradion en överbryggare av geografiska avstånden och en förmedlare av exotiska världar. 1934 berättar fil.dr Arvid Julius i Skolradion om Ostindiska kompaniet. 

Forskningsresanden Sten Bergman var en återkommande och uppskattad föredragshållare i Skolradion. Här berättar han 1939 om en tågresa från Peking till kinesiska muren.
 


I ett föredrag från 1944 berättar fil.dr Lars Erik Åström om det svenska intresset för kinesisk konsten och kultur.