Norrköping

Tågen rullar igen efter olyckan

Nu rullar tågen igen mellan Norrköping och Katrineholm efter olyckan i Näkna för över en vecka sedan.

Ett godståg spårade ur och tågen har fått ersättas med bussar på sträckan. Men banverket meddelar nu att uppröjningsarbetet är klart.

Tågen måste dock köra med begränsad hastighet förbi platsen, men det ska bara påverka restiden marginellt.