Läsarsiffror i fritt fall

Medienyheter 080222

Igår kom alla upplage- och läsarsiffror för landets tidningar och tidskrifter för förra året. Det var för de allra flesta ingen rolig läsning – åtta av tio dagstidningar har minskad upplaga jämfört med året innan. Bland tidskrifterna ser det ut på liknande sätt – minskningar med mer än tio procent är vanliga. Några få går emot strömmen, bland annat Amelias tidning M och Fokus, som fördubblar antalet läsare.

Och så noterar vi att Göteborgsposten är den dagstidning i landet som har högst fullbetald upplaga. I Stockholm konkurrerar DN och Svenska Dagbladet hårt genom rabatter. GP är ensam på sin marknad och kan ta 
betalt fullt ut.