SABO vill spara energi för miljarder

De kommunala bostadsbolagen inom SABO, de allmännyttiga bostadsföretagens organisation, vill spara energi för två miljarder kronor per år. Målet är att spara 20 procent till 2016.

– Vi vill ta ledningen i enerisparandet, säger chefen för fastighetsutveckling på SABO, Ulrika Jardfelt, som tycker att man har en ambitiös målsättning.

– Energi är den största utgiften för ett fastighetsbolag, så man får väl anta att man gjort vad man kan hittills. Att bli av med ytterligare 20 procent på mindre än tio år är ambitiöst, men möjligt, enligt vår analys.

Det finns över 300 allmännyttiga bostadsbolag inom SABO och det är redan 80 som ställer upp på att spara 20 procent energi till 2016. Går alla SABO-bolagen med så minskar koldioxidutsläppen med 470 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 300 000 bilar.

Besparingen ska ske genom intrimning av befintliga installationer i husen, men också med förbättrad isolering när miljonprogramshus ska renoveras.

I dag sker uppvärmningen i åtta av tio bostadsbolag med hjälp av fjärrvärme. Fjärrvärme är i och för sig mera miljövänligt än de gamla oljepannorna, men bostadsbolagen, som ofta är dominerande kunder hos fjärrvärmebolaget, är nu rädda för att energisparandet kommer att mötes av taxehöjningar.

– Om man kraftigt minskar sin energianvändning finns det en risk att taxan går upp. Jag hoppas att det inte ska behöva bli på det sättet för då kommer den här målsättningen bli svårare att nå.

De kommunala bostadsbolagen köper årligen energi för tio miljarder kronor. Sparar man 20 procent på energin, så sparar man alltså två miljarder, något Ulrika Jardfelt tror att också hyresgästerna kan få ta del av.

– I vissa fall kommer man att kunna sänka hyrorna. I andra fall kan man om man gör en investering avsätta medel för minskade driftkostnader rusta upp byggnaderna, men jag tror att det är viktigt att man har en bra diskussion med sin hyresgäsförening.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se