Två läkare missade cancer

Trots att två röntgenläkare granskade den äldre mannens röntgenbilder, missade läkarna att han hade cancer.

Händelsen inträffade på Blekingesjukhuset i Karlskrona för snart tre år sedan, dit mannen skickats för att röntga sin tjocktarm.

Efter röntgen skickades mannen hem, men kom tillbaka några månader senare för att operera bort en tumör från tjocktarmen.

Händelsen anmäldes tidigare i år enligt Lex Maria och Socialstyrelsen bedömer händelsen som allvarlig, men vidtar inga åtgärder mot läkarna