Säffle

Storslagna planer för Krokstad i Säffle

Det finns storslagna planer för området runt Krokstads herrgård och Byälven i Säffle. Det är det norska företaget Estatia Resort AS som ska investera i området och på sikt skapa en mycket stor anläggning.

Byggstarten planeras till i höst, och projektledaren Erik Myklebust har visioner för hur området ska se ut när allt är klart. Han räknar med att det ska ta mellan 10 och 20 år innan utvecklingen av Krokstad är klar. Nu väntar man på att detaljplanen för området ska vinna laga kraft, och hoppas den ska vara klar till sommaren.
I den första etappen ska Krokstad herrgård utvecklas med 80 hotellrum och en golfbana.
Samarbetet med Säffle kommun är mycket gott, kommunledningen räknar med flera hundra nya arbetstillfällen på sikt. Enligt Erik Myklebust är tongångarna positiva också bland Säffleborna, även om det funnits många frågor.