Malmö

Brandmän vägrar åka på larm

En facklig konflikt bland brandmän i Malmö gör att de inte åker ut på larm om hjärtstopp, trots att de fått både utbildning och extra lön för det. Men brandmännen inom Brandmännens riksförbund vill inte göra det.

En facklig konflikt bland brandmän i Malmö gör att de inte åker ut på larm om hjärtstopp, trots att de fått både utbildning och extra lön för det. Men brandmännen inom Brandmännens riksförbund vill inte göra det.

– Det här har misskötts från arbetsledningen från början, säger Håkan Ask, brandman i Malmö.

Utbrytarfacket Brandmännens riksförbund är upprörda över att arbetsgivaren tecknat avtal med Kommunal, trots att det är Brandmännens riksförbund som organiserar flest av Malmös brandmän.

– Brandmännens riksförbund, som de flesta är anslutna till här i Malmö har begärt förhandlingar men vi vägrades det. Det gör folk irriterade.

Istället tecknades ett avtal med Kommunal. Avtalet innebär att brandmännen ska åka ut på larm som gäller hjärtstopp. De har fått utbildning och extra betalt för det här.

– Men vi är inte nöjda med den här överenskommelsen. En del anser att utbildningen är för dålig och ersättningen är för låg, säger Håkan Ask.

Förbundsdirektör för räddningstjänsten syd, Per Widlundh tycker att det är beklagligt att de inte vill ställa sig bakom avtalet.

- Det är djupt olyckligt, eftersom man undanhåller malmöborna den här hjälpande insatsen. Vi kan inte motsvara förväntningarna från Region Skåne eller malmöborna om de inte skriver på, säger Per Widlundh, Förbundsdirektör för räddningstjänsten syd.