Igelstorp

Föräldrar kritiska mot polisanmälan av sonen - överklagar domen

Den 15-årige pojke från Skövde, som kränkte sin fritidsledare med rasistiska tillmälen, överklagar nu sin dom till Göta hovrätt.
Pojkens föräldrar menar att skolans rektor Lars Sandén och fritidspersonalen kopplat in polisen utan att först kontakta dem.
De har därför inte haft möjlighet att förhindra händelserna.

- Vi tycker skolan har hanterat detta bedrövligt. Vi borde ha kontaktats innan det gick så långt som till en polisanmälan, säger pojkens pappa.

Föräldrarna säger att det första de fick höra om polisanmälan var när pojken kontaktades polisen för förhör och beslutat av avstängningen från fritidsgården kom senare ändå.

Skolans rektor Lars Sandén säger att anledningen till att man inte kontaktade föräldrarna i samband med polisanmälan var att man vid tidigare kontakter, utan framgång, försökt lösa liknande problem.

Föräldrarna däremot menar att det mesta handlar om en någon slags konflikt mellan rektorn och deras son.

- Vi upplever att rektorn är ute för att hitta en syndabock och det har blivit vår son.