Forskarrapporter om Estoniakatastrofen

Nu visar forskningsprojekt att orsaken till att Estonia sjönk så snabbt vid haveriet 1994 var det tappade bogvisiret, men också att vatten strömmade in genom ventilationstrummor.

Det är alltså resultatet av två forskningsprojekt, där forskarna matat in ett stort antal tänkbara orsaker till katastrofen i dataprogram som har återskapat sjunkförloppet.

Man har också gjort tester med modeller av Estonia i en bassäng samt intervjuat överlevande från katastrofen, då 852 människor omkom.

Avsikten med arbetet har alltså varit att ta reda på hur Estonia kunde sjunka så snabbt. Något som efterfrågades redan när den officiella haverirapporten kom i december 1997.

Många olika teorier om orsaken till katatsrofen, som till exempel att den skulle ha orsakats av en explosion, har matats in och undersökts i datakörningarna.

Men enligt forskarna är alltså den mest troliga förklaringen att det var bogvisiret i fören som ramlade av och att det där kom in vatten. Dessutom har vatten strömmat in genom öppna ventilationstrummor som var placerade efter sidorna på Estonia. Detta fanns inte med som förklaring i haverirapporten. Också genom fönster som krossats, har vatten trängt in och ner under bildäck.

Resultatet är alltså att forskarna kan visa att tillräckligt mycket vatten trängt in och vattenfyllt Estonia och därmed orsakat att fartyget sjönk så snabbt.

Det var den tidigare samhällsbyggnadsministern Mona Sahlin som beställde arbetet. Den ena forskargruppen är tyska forskare i Hamburg och den andra är Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med bl.a. Strathclyde University i Glasgow.

Forskarrapporterna ska överlämnas till regeringen i början av maj.