Karlstad

Fyra miljoner för skredarbete

Karlstads kommun kan få drygt fyra miljoner kronor i statsbidrag till förebyggande åtgärder mot skred vid Norsälven.

Bidraget ska gå till att lösa in och riva de sex fastigheter som finns på platsen, eftersom de vid ett skred skulle kunna rasa och skada människor.
Räddningsverket har beslutat att preliminärt bevilja bidrag om kommunen själv lägger till pengar för de kostnader som statsbidraget inte täcker.