E20 i fokus vid uppvaktning

25 kommuner längs E20 uppvaktar idag näringsminister Björn Rosengren för att få honom att prioritera E20-vägförbindelsen i regeringens infrastrukturproposition.
Bland de sträckor som bör prioriteras enligt kommunerna är Förbifart Strängnäs. Den sammanlänkande motorvägssträckan är inklämd mellan två motorvägsavsnitt och är i stort behov av ombyggnad, anser man. 400 miljoner kronor beräknas en ombyggnad kosta.