LÄNET

Folkpartiet stöder region Östra Götaland

Folkpartiets gruppledare i landstinget Esse Petersson ställer sig bakom förslaget om en storregion inom Östra Götaland.

Igår presenterade nio eniga partier i Östergötland förslaget om att fem län i sydösta Sverige, Jönköping, Östergötland, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län, skulle gå samman om länen ska delas upp i större regioner i framtiden.

De fem länen skulle få en befolkning på ungefär 1,3 miljoner invånare och enligt folkpartisten Esse Petersson skulle de här kunna konkurrera med de andra storregioner som håller på att bildas runt om i södra Sverige.

Men den enighet som finns i Östergötlands län finns inte i Jönköpings. Vare sig politiskt eller geografiskt.

I länets nordöstra delar ser man gärna ett samarbete med Östergötland, men i de södra delarna ser man sig som smålänning och i de västra delarna sneglar man mot Halland om länen ska slås ihop till regioner.

Folkpartiet är nu för förslaget att bilda en region Östa Götaland, medan till exempel moderaterna helst ser att det inte blir någon ihopslagning alls. Jönköping står sig bra på egen hand enligt dem.