Få energideklarerar trots lag

Vid årsskiftet ska Sveriges alla flerfamiljshus och bostadsrätter vara energideklarerade. Men trots att lagen trädde i kraft första oktober och endast tio månader återstår så har bara ca 2000 byggnader i hela Sverige av uppskattningsvis 600 000 energideklarerats.

Petter Lidén i Strängnäs är en av få som är certifierad att göra energideklarationer i Sörmland och han menar att  fastighetsägare och bostadsrättsföreningar verkar okunniga om att det nu är hög tid att energideklarera.

Energideklarationen är helt enkelt en karläggning av en byggnads energikonsumtion och det är alltså kommunerna som ska kontrollera att lagen efterföljs.

Och de som inte innan årsskiftet genomfört en energideklaration av flerfamiljshus eller bostadsrätt riskerar vite.

Veronica Id på Boverket säger att den del kommuner brustit i information om den nya lagen men säger också att många fastighetsägare tyckt att den nya lagen är onödig och att det kan vara en del av förklaringen till att så många avvaktar.

Johanna Iggsten
johanna.iggsten@sr.se