Vitamintillskott kan öka risk för cancer

Vitamintillskott skyddar inte mot lungcancer. Tvärtom, vissa preparat kan till och med öka risken för sjukdomen, särskilt hos rökare.

En amerikansk forskargrupp har undersökt i vilken utsträckning de över 70 000 män och kvinnor mellan 50 och 76 år som ingår i studien utvecklat lungcancer under en fyraårsperiod. För varje 100 milligrams E-vitamintillskott per dag de undersökta personerna fick i sig ökade risken för att utveckla lungcancer med sju procent.
– Det är mycket förvånande eftersom teorin alltid har varit att den här typen av vitaminer skyddar mot fria radikaler som kan ge cancer och skada celler, säger Roger Henriksson, professor i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus, till TT.

”Direkt skadligt”
Han påpekar att det finns tidigare studier som pekat på samma samband, men anser ändå rönen vara intressanta och överraskande.
– Det verkar i vissa former av vitamintillskott finnas någonting som är direkt skadligt. Ingen kan i dag säga vad det beror på, men förmodligen orsakar vitamintillskott en obalans i immunförsvaret och hos kroppens reaktionsförmåga mot tumörceller, säger Roger Henriksson.

Frukt och grönt
Cancerpatienter rekommenderas ofta en vitaminrik kost, men det är stor skillnad på att få i sig vitaminer i form av tillskott jämfört med i form av frukt och grönsaker.
– I frukten finns andra ämnen som kan spela en avgörande roll. Börjar vi att manipulera kosten med till exempel vitamintillskott så skapar vi en obalans i vårt immunsystem och hos vår förmåga att försvara oss mot bland annat cancerceller, säger Roger Henriksson.

De amerikanska forskarnas rön publiceras i marsnumret av lungmedicintidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Robert Holender/TT