Rothår agerar stigfinnare

Brittiska forskare har kommit fram till hur rötter finner sin väg runt hinder i jorden. Forskarna beskriver i tidskriften Science hur de små, små håren som finns på roten växer och blir längre där vägen är fri.

Medan några av rothåren letar sig fram i jorden på det här sättet håller de andra håren resten av roten på plats, och sedan börjar den växa i riktningen som rothåren valt ut.

Ett väl utvecklat rotsystem är viktigt för växten då rotens uppgift är att förse växten med vatten och näringsämnen. I torra, näringsfattiga jordar har växterna anpassat sig så att de har många fler rothår som kan finna lämpliga vägar att växa på.