KRISTIANSTAD

Sändare på barn kan minska olyckor

130 skolbarn i Kristianstad ska utrustas med sändare, som varnar bilister och informerar föraren av skolbussen om att barnen är på väg till hållplatsen. Det är planerna i ett unikt försök.

Med teknikens hjälp ska säkerheten i samband med skolskjutsar förbättras.

Varje år är i genomsnitt 45 barn inblandade i olyckor med skolskjutsar, ibland med dödlig utgång.
För att öka säkerheten testas nu dessutom 30-gräns förbi bussar på ett par platser.