Kreditgarantiförening vill ha stöd av kommunerna i länet

Nu söker Övre Norrlands Kreditgarantiförening pengar hos samtliga kommuner i länet.

I höstas hade de nämligen så stor efterfrågan på kreditgarantier, att de var nära att tvingas neka företag hjälp.

Det säger föreningens ordförande Bernt Wikström.

Kapitalbasen som Bernt Wikström nämner är helt enkelt föreningens medlemmars egna insatser och för att ett företag ska få hjälp från kreditgarantiföreningen krävs det dels att företaget blir just medlem i föreningenoch betalar sin insats på 5000 kronor.

Det är de pengarna som föreningen har som ekonomisk säkerhet, när de hjälper företagen att låna pengar från en bank/banken...med att ställa garantier för att hjälpa företagen att få banklån.

Nu behöver denna säkerhet drygas ut och det är därför som Övre Norrlands Kreditgarantiförening söker medel hos näringslivet, kommuner och landstinget.

Bernt Wikström säger att föreningen, under vintern, sökt hos samtliga kommuner i länet och att bland annat Skellefteå kommun skjutit till pengar. Sven Nordmark säger att nackdelen med Kreditgarantiföreningen är att den just har en så låg kapitalbas. Målet är att den ska stiga från 3,6 miljoner kronor till 20 miljoner kronor i slutet av nästa år.