SKÅNE

Svårt få vård för sjuka sjömän

Sjuka sjömän vet inte vart de ska vända sig när de kommer till Skåne. Reglerna är så oklara att Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnden nu tar upp saken.

– Vid mindre skador vill vi inte belasta akuten. Men går sjömannen till vårdcentralen så får den beskedet är den inte är inskriven där, säger Arne Janberg, agent för shippingföretaget L Svensson i Malmö.

Det tar ofta lång tid innan de får vård och då har kanske deras båt gått. Nu ska Region Skåne se över reglerna för sjömän som kommer till länet.

– Vi har ett krångligt regelverk och det måste vi titta på. Sjömännen ska i alla fall veta var de ska gå, säger Berit Virödal, vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnden.