Konkurrens om nattåg i norr

Tågkompaniet vill att Konkurrensverket ska pröva om SJ:s och Connex samarbete för att få överta nattågstrafiken till Norrland är tillåtet. Tågkompaniet anser att samarbetet är skadligt för konkurrensen, och ett direkt hot mot företaget. I fjol övertog Tågkompaniet nattrafiken från SJ för två år framåt.