Flyktingdebatt i riksdagen

Kosovoalbaner som nu sänds tillbaka till sitt hemland riskerar enligt statsrådet Maj-Inger Klingvall inte förföljelse. De saknar skyddsbehov och humanitära skäl för att stanna i Sverige. Men hennes resonemang möttes i fredagens riksdagsdebatt av många protester från ledamöter från alla partier utom socialdemokraterna.
Men Klingvall varnade för att låta kosovoalbaner med utvisningsbeslut stanna - tillfälligt eller för gott. Det skulle enligt henne undergräva trovärdigheten i flyktingpolitiken och äventyra rättssäkerheten. Oavsett inställning till Kosovofrågan fördömdes samarbete mellan Migrationsverket och polisen som leder till att utvisningshotade ''lockas i fällor''.