Alltfler friskolor anmäls

Allt fler friskolor anmäls för att de till exempel inte följer läroplanen eller för någon form av missförhållanden. Så många att Skolverket inte längre har tid med sitt normala tillsynsarbete.
För att hinna med anmälningarna har Skolverket nämligen tvingats lägga ner sin regelbundna tillsyn av friskolorna, något som inte är acceptabelt enligt skolminister Ingegerd Wärnersson. Regeringen arbetar nu med ett förslag om att kommunerna också ska granska friskolorna i framtiden, och sen rapportera eventuella brister till skolverket.