Migrationsverket ändrar regler

Migrationsverkets handläggare ska inte längre på eget initiativ få tipsa polisen att flyktingar som hotas av avvisning finns i verkets lokaler. Det beslutade verkets ledning på fredagen.
Efter den senaste tidens uppmärksammade fall där avvisningshotade människor kommit till möten på Migrationsverket - men mötts av polis och avvisats ur landet, har nu Migrationsverket beslutat sig för att bli tydligare. Migrationsverkets handläggare kommer inte längre få tipsa polisen om möten som avvisningshotade människor ska ha på Migrationsverket. Personer som hotas av avvisning ska underrättas om att polisen har rätt att få information av Migrationsverket - det vill säga om polisen ringer och frågar. Däremot får inte Migrationsverkets handläggare på eget initiativ kontakta polisen.